Startsida - ctl00_cph1_f_ex-4-2-jpg_slideimg
Startsida - ctl00_cph1_f_stockholm-848255-1920-slider-jpg_slideimg

Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden är en del av självregleringen på aktiemarknaden.  Finansinspektionen har delegerat till Aktiemarknadsnämnden att uttala sig i vissa frågor inom inom takeover-området.  

Läs mer

ex-1.jpg

Uttalanden

Här återfinns Aktiemarknadsnämndens samtliga offentliggjorda uttalanden.

Läs mer »
836423322.jpg

Verksamhetsberättelser

Här återfinns Aktiemarknadsnämndens verksamhetsberättelser.

Läs mer »
Woman hand pushing button smartphone, Business connection contact us and call center customer service concept, Icon mobile phone, email envelope, telephone and e-mail address

Kontakt

Här återfinns kontaktuppgifter för ansökningar och administrativa ärenden.

Läs mer »
charts-coffee-cup-938959.jpg

Om Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden ska verka för god sed på aktiemarknaden.

Läs mer »