Kontakt angående ansökningar och uttalanden


Adj. prof. Rolf Skog (Direktör)
Telefon: 08-50 88 22 70
Mobil: 0734-48 80 28
E-mail: rolfskog[at]aktiemarknadsnamnden.se

Civilekonom Ragnar Boman (Föredragande)
Mobil: 0703-49 22 46
E-mail: ragnarboman[at]aktiemarknadsnamnden.se


Information som enligt take-over reglerna ska sändas till Aktiemarknadsnämnden

Skicka till följande e-mailadress: info[at]aktiemarknadsnamnden.se  


Post- och besöksadress

Aktiemarknadsnämnden         
Väpnargatan 8, 6 tr.                
114 51 STOCKHOLM 

För kontaktuppgifter beträffande fakturering och andra administrativa frågor se fliken Kontakt administrativa ärenden.