Takeover-regler


Takeover-regler för reglerade marknader i Sverige är framtagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning på uppdrag från Finansinpektionen. Tolkningen av reglerna har av Finansinspektionen delegerats till Aktiemarknadsnämnden. För att läsa Takeover-regler för reglerade marknader i Sverige, vänligen klicka på länken 
Takeover-regler